Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


NOWE WYTYCZNE STOSOWANIA RODO NA BAZIE SEKTORA FINTECH

Ministerstwo Cyfryzacji, a dokładnie Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych wydało poradnik dla FinTech i nowe wytyczne stosowania RODO w tym sektorze. Dokument odpowiada w na siedem pytań i podaje wyczerpujące uzasadnienie przyjętego stanowiska w danej kwestii. Poradnik w przeciwieństwie do poprzednich wytycznych nie jest objaśnieniem ogólnych zagadnień – stanowi próbę rozwiązania konkretnych problemów, jakie napotykają na swojej drodze instytucje. 

Do kogo skierowany jest poradnik?

FinTech jest sektorem gospodarki obejmującym przedsiębiorstwa działające w branży finansowej i technologicznej. Oba działy funkcjonują przy wykorzystaniu Internetu i innych elektronicznych technologii komunikacji. Do sektora „fintechowego” można zaliczyć banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje pożyczkowe i płatnicze, sieci afiliacyjne, platformy inwestycyjne i crowdfundingowe oraz firmy gamingowe, a także działalności wykorzystujące blockchain i sztuczną inteligencję w sprzedaży czy dostarczaniu usług finansowych. FinTech obejmuje też firmy dostarczające rozwiązania weryfikujące, obejmujące analitykę danych czy też kantory internetowe.

Co wyjaśnia poradnik?

Jedno z pytań dotyczy przysyłania informacji handlowych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE). Poruszone zostały również kwestie warstwowego realizowania obowiązku informacyjnego. Grupa robocza wypowiedziała się również na temat tego, czy konieczne jest odebranie odrębnej zgody na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego na otrzymywanie informacji handlowych droga telefoniczną. Przedsiębiorcy zajmujący się świadczeniem usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami i windykacją roszczeń w imieniu i na rachunek wierzyciela dowiedzą się, czy powinni być traktowani jako odrębny administrator takich danych czy jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Poradnik wyjaśnia również, kiedy powstaje obowiązek usunięcia danych osobowych z kopii zapasowych systemów informatycznych.

PRZYKLAD:

Można wysyłać informację handlowe zgodnie z RODO – ale w zgodzie z UŚUDE

Posiadasz firmę z sektora FinTech? Zapoznaj się z tym materiałem. Ministerstwo Cyfryzacji podaje wytyczne w sprawie przesyłania informacji handlowych na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).

Unijne Rozporządzenie (RODO) obowiązujące od 25 maja br. przewiduje, że administrator może przetwarzać dane osobowe celem wysłania drogą elektroniczną informacji handlowych, bez zgody osoby, której one dotyczą. Możliwe jest to na podstawie tzw. uzasadnionych interesów. Jednak z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE) wynika, że zgoda taka jest wymagana. Jak w tym przypadku należy rozumieć przepisy?

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada, że przesyłanie informacji handlowych jest dopuszczalne w oparciu o zgodę odebraną na podstawie przepisów UŚUDE, natomiast przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie możliwe w oparciu o uzasadniony interes administratora. Warto jednak pamiętać, że zgoda danej osoby powinna spełniać określone warunki, które zostały zaznaczone w UŚUDE. Przypominamy przy tym, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO przewiduje zmianę wspomnianej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W następstwie tego UŚUDE będzie całkowicie przesądzać o stosowaniu unijnego rozporządzenia do oceny skuteczności zgody.

 

Poradnik z pełną listą pytań i odpowiedzi można znaleźć pod adresem:

RODO – FinTech-mały


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane