Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Wytyczne RODO: Nie wszystkie dane można usunąć na życzenie osoby której dotyczą

Dane osobowe, w tym dane wrażliwe – kiedy administrator ma prawo je usunąć?

W związku z RODO zrodziło się wiele pytań odnośnie usuwania danych, w tym danych wrażliwych oraz danych skazań w przypadku, gdy zostały one przekazane administratorowi z własnej inicjatywy podmiotu. Jest to sytuacja w której przekazanie danych odbyło się bez uprzedniej wiedzy oraz potrzeby sygnalizowanej przez administratora. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na to pytanie w poradniku wydanym do sektora FinTech.

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że administrator nie ma obowiązku usunięcia danych, w tym również danych wrażliwych, jeżeli ich skasowanie spowodowałoby z przyczyn technicznych również utracenie danych, które administrator ma prawo przetwarzać. Sytuacja taka może wystąpić, na przykład gdy dane wrażliwe znajdują się w jednym piśmie z żądaniem klienta lub jego danymi kontaktowymi.

W powyższej sytuacji wystarczy, że administrator nie będzie podejmował próby użycia danych osobowych w stosunku do osoby, której one dotyczą oraz zadba o to, by przechowywane dane nie miały na tę osobę żadnego wpływu. Administrator nie może również udostępniać tych danych czy nadawać do nich dostęp innemu podmiotowi. Dane osobowe muszą również zostać zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi. Należy też pamiętać, że administrator musi niezwłocznie usunąć te dane, gdy tylko stanie się to możliwe.

Poradnik z pełną listą pytań i odpowiedzi można znaleźć pod adresem:
RODO – FinTech-mały


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane