Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Obowiązki praktyczne ochrony danych osobowych do maja 2018 roku

  • Administratorem danych osobowych (ADO) może być np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, stowarzyszenie, fundacja lub innego rodzaju jednostki organizacyjne.
  • W niektórych sytuacjach określony podmiot może nie być administratorem danych, ale mimo to podlegać pod obowiązki przewidziane dla ADO – np. biuro rachunkowe, któremu klient powierzył do przetwarzania dane swoich pracowników lub klientów musi prowadzić dokumentację przetwarzania, tak, jak administratorzy danych osobowych.
  • Umowa powierzenia przetwarzania zawsze powinna być zawierana w formie pisemnej. Jej zawieranie powinno dotyczyć sytuacji, w której to ADO decyduje o celu wykorzystania danych, a podmiot zewnętrzny jedynie pomaga w realizacji celu określonego przez ADO
  • Każdy pracodawca jest administratorem danych osobowych zatrudnionych przez siebie pracowników.
  • Jeżeli w ramach dane ADO, dostęp do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych posiada więcej niż jedna osoba, to każda z tych osób powinna mieć własny, odrębny login oraz hasło pozwalające na zalogowanie się.

Czytaj dalej Obowiązki praktyczne ochrony danych osobowych do maja 2018 roku

Dotychczasowy stan prawny a Rozporządzenie UE 2016/679 (RODO)


  • Pełna nazwa RODO to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  • RODO pochodzi z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zostało ogłoszone w dniu 4 maja 2016 roku i weszło w życie po upływie 20 dni od dnia ogłoszenia (czyli 25 maja 2016 roku).
  • Uwaga – w przypadku RODO wejście w życie nie oznacza przyjęcia do stosowania. 
  • Przyjęcie RODO do stosowania nastąpi w dniu 25 maja 2018 roku

Czytaj dalej Dotychczasowy stan prawny a Rozporządzenie UE 2016/679 (RODO)

Nowy organ nadzorczy ochrony danych w Polsce z kompetencjami nakładania kar do 4% przychodu

Rozporządzenie UE o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO)  zacznie być stosowane w 2018 roku – powstanie nowy organ nadzorczy w Polsce, który będzie egzekwował przepisy RODO – PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH – będzie mógł nakładać kary finansowe na firmy i jednostki organizacyjne za uchybienia ochrony danych do 4% przychodu lub 20 mln!

Czytaj dalej Nowy organ nadzorczy ochrony danych w Polsce z kompetencjami nakładania kar do 4% przychodu

Przedsiębiorstwa intensywnie szkolą kadrę do nowych procedur ochrony danych UE

Rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznacza rewolucję. Ten akt prawny nakłada bowiem na administratorów danych wiele nowych obowiązków a kary finansowe za uchybienia wzrosną do kwot 4% przychodu lub 20 mln! Rozpoczynają się szkolenia – 8-9 MAJA 2017 WARSZAWA – https://szkolenia.rbdo.pl/rejestracja/

Czytaj dalej Przedsiębiorstwa intensywnie szkolą kadrę do nowych procedur ochrony danych UE

Kto będzie miał obowiązek powołania DPO – Inspektora Ochrony Danych w 2018 roku?

Środowiska biznesowe oczekują, że przygotowane przez Grupę Roboczą Art. 29 Wytyczne do unijnego rozporządzenia będą jeszcze doprecyzowane. 

Rozpoczęcie stosowania – od 25 maja 2018 r. – przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oznacza rewolucję. Ten akt prawny nakłada bowiem na administratorów danych wiele nowych obowiązków.
Żeby ułatwić im ich wypełnienie, a jednocześnie pozwolić lepiej przygotować się do stosowania nowych regulacji, polski organ ochrony danych wspólnie z innymi europejskimi rzecznikami skupionymi w Grupie Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych, pracuje nad zestawem wytycznych dotyczących konkretnych rozwiązań i instrumentów ogólnego rozporządzenia.

Czytaj dalej Kto będzie miał obowiązek powołania DPO – Inspektora Ochrony Danych w 2018 roku?

CZAS NA SZKOLENIA Z NOWYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO)

Już w maju 2018 r. zacznie być stosowane Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2018 roku.

Środowiska biznesowe już analizują wytyczne do unijnego rozporządzenia Grupy Roboczej do Art. 29  w sprawie obowiązku powoływania Inspektora Ochrony Danych od 2018 roku.

Czytaj dalej CZAS NA SZKOLENIA Z NOWYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO)


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane