Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Stosowanie plików cookies, a obowiązek pozyskania zgody

Wielu operatorów stron internetowych różnie interpretuje przepisy związane z informowaniem i pozyskiwaniem zgody na wykorzystanie plików cookies. Niektóre witryny przepisy o cookies interpretują bardzo rygorystycznie – np. ustalają, że użytkownik musi „ręcznie” zatwierdzić stosowanie wobec niego Google Analytics, inne zaś opierają się na konstrukcji „zgody przeglądarkowej”, czyli wyrażonej poprzez ustawienia przeglądarki użytkownika. Czytaj dalej Stosowanie plików cookies, a obowiązek pozyskania zgody

Wytyczne RODO: Nie wszystkie dane można usunąć na życzenie osoby której dotyczą

Dane osobowe, w tym dane wrażliwe – kiedy administrator ma prawo je usunąć?

W związku z RODO zrodziło się wiele pytań odnośnie usuwania danych, w tym danych wrażliwych oraz danych skazań w przypadku, gdy zostały one przekazane administratorowi z własnej inicjatywy podmiotu. Jest to sytuacja w której przekazanie danych odbyło się bez uprzedniej wiedzy oraz potrzeby sygnalizowanej przez administratora. Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na to pytanie w poradniku wydanym do sektora FinTech.

Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia, że administrator nie ma obowiązku usunięcia danych, w tym również danych wrażliwych, jeżeli ich skasowanie spowodowałoby z przyczyn technicznych również utracenie danych, które administrator ma prawo przetwarzać. Sytuacja taka może wystąpić, na przykład gdy dane wrażliwe znajdują się w jednym piśmie z żądaniem klienta lub jego danymi kontaktowymi. Czytaj dalej Wytyczne RODO: Nie wszystkie dane można usunąć na życzenie osoby której dotyczą

NOWE WYTYCZNE STOSOWANIA RODO NA BAZIE SEKTORA FINTECH

Ministerstwo Cyfryzacji, a dokładnie Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych wydało poradnik dla FinTech i nowe wytyczne stosowania RODO w tym sektorze. Dokument odpowiada w na siedem pytań i podaje wyczerpujące uzasadnienie przyjętego stanowiska w danej kwestii. Poradnik w przeciwieństwie do poprzednich wytycznych nie jest objaśnieniem ogólnych zagadnień – stanowi próbę rozwiązania konkretnych problemów, jakie napotykają na swojej drodze instytucje. 

Do kogo skierowany jest poradnik?

FinTech jest sektorem gospodarki obejmującym przedsiębiorstwa działające w branży finansowej i technologicznej. Oba działy funkcjonują przy wykorzystaniu Internetu i innych elektronicznych technologii komunikacji. Do sektora „fintechowego” można zaliczyć banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje pożyczkowe i płatnicze, sieci afiliacyjne, platformy inwestycyjne i crowdfundingowe oraz firmy gamingowe, a także działalności wykorzystujące blockchain i sztuczną inteligencję w sprzedaży czy dostarczaniu usług finansowych. FinTech obejmuje też firmy dostarczające rozwiązania weryfikujące, obejmujące analitykę danych czy też kantory internetowe. Czytaj dalej NOWE WYTYCZNE STOSOWANIA RODO NA BAZIE SEKTORA FINTECH

Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych do 1 września 2018 roku

RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w art. 37 ust 1. przewiduje obowiązek powołania funkcji Inspektora Ochrony Danych w jednostkach budżetowych oraz firmach przetwarzających dane na dużą skalę.

Z tego względu w prezencie oddajemy do Państwa dyspozycji:

POBIERZ – Załącznik nr 12b Wzór dokumentu wyznaczającego IOD

UWAGA! Czytaj dalej Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych do 1 września 2018 roku

Nowy organ nadzorczy ochrony danych w Polsce z kompetencjami nakładania kar do 4% przychodu

Rozporządzenie UE o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO)  zacznie być stosowane w 2018 roku – powstanie nowy organ nadzorczy w Polsce, który będzie egzekwował przepisy RODO – PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH – będzie mógł nakładać kary finansowe na firmy i jednostki organizacyjne za uchybienia ochrony danych do 4% przychodu lub 20 mln!

(ogłoszenie Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 28 marca 2017  –https://mc.gov.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych) Czytaj dalej Nowy organ nadzorczy ochrony danych w Polsce z kompetencjami nakładania kar do 4% przychodu

POLITYKA PRYWATNOŚCI RBDO

Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez firmę Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.  Kopalnianej 22a/7 ,  o numerze NIP: 522-302-50-86, oraz sposób ich przetwarzania.

Dane osobowe

Serwis RBDO dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis rbdo.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do serwisu RBDO przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis RBDO nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis RBDO zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Serwis RBDO wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisów.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis RBDO zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis RBDO rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu RBDO.

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do serwisu RBDO i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez serwis RBDO nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Serwis RBDO zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres biuro@rbdo.pl

Serwis RBDO stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Zmiany Polityki Prywatności

Serwis RBDO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do serwisu RBDO obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, serwis RBDO będzie informować na stronach serwisu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, serwis RBDO prosi prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu biuro@rbdo.pl


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane