Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Terminy i wydarzenia

ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIE Z PROCEDUR OCHRONY DANYCH  RODO

 

 


 • Nowe przepisy ochrony danych w Polsce obowiązują od 25 maja 2018 roku 
 • Nowa Ustawa Ochrony Danych przewiduje wysokie kary administracyjne za uchybienia ochrony danych do 20 mln EURO lub wyższe do 4% przychodu za ub. rok (w ostatnich miesiącach w Polsce i Europie nałożono kilkanaście dotkliwych kar ).
 •  W wielu firmach stosuje się obowiązek powołania stanowiska Inspektora Ochrony Danych
 • Zgodnie z wymogami RODO  firmy i jednostki organizacyjne muszą realizować wiele nowych obowiązków ochrony danych m .in. prowadzenie rejestrów czynności, prowadzenie rejestru naruszeń, formułowanie klauzul informacyjnych, podstawy prawne na każdą kategorię danych oraz prowadzenie dokumentacji z polityką bezpieczeństwa czy analizą ryzyka 
 • Nowy organ nadzorczy- URZĄD OCHRONY DANYCH – może nakładać kary  administracyjne decyzją urzędnika do 20 mln euro –   z możliwością odwołania się jedynie do Sądu Administracyjnego.

TERMINY SZKOLEŃ I WYDARZEŃ:

I.   Certyfikowane Szkolenie UE RODO  –  Warszawa – 20 stycznia 2019 roku – 1-dniowe szkolenie VIP z LICENCYJNYM PAKIETEM  RODO  +  CONSULTING PRAWNY i E-szkolenia dla 10 osób –  w promocyjnej cenie –  199 zł +23% VAT!


ZAPISZ SIĘ I REZERWUJ TERMIN TUTAJ >>  lub POD MAILEM BIURO@RBDO.PL

PROGRAM SZKOLENIA „RODO W PRAKTYCE” W PIGUŁCE:

 • RODO – wprowadzenie i zakres zastosowania.
 • O czym najczęściej zapomina się przy wdrażaniu RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, zakres, cel i okres retencji.
 • Badanie trzeźwości pracowników przez pracodawcę a RODO.
 • Udostępnianie danych, a weryfikacja tożsamości osób uprawnionych.
 • Monitoring a RODO.
 • Naruszenia ochrony danych – obowiązek ewidencjonowania, klasyfikowania i zgłaszania.
 • RODO a przepisy szczególne wynikające z ustaw dotyczących konkretnych branż.
 • Jakie podmioty zobowiązane są do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
 •  Kto może, a kto nie może być inspektorem ochrony danych (konflikt interesów)
 • Kary pieniężne oraz praktyka ich stosowania – omówienie ponad 80 kar z Polski i Europy oraz zalecenia ochrony.
 •  Agenda_Szkolenia_UE_RODO_2018
 • Zobacz nasze Portfolio wdrożeń i szkoleń RODO w latach 2015-2018 >>

MIEJSCE SZKOLENIA – CENTRUM WARSZAWY – EURO CENTRUM KONFERENCYJNE

Euro Centrum Konferencyjne

Al. Jerozolimskie 134 , 1 piętro budynek BETA, 02-305 Warszawa

W cenie za szkolenie- poczęstunek, kawa, herbata, soki, kanapki obiadowe.


POZNAJ OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

ZAPISZ SIĘ I REZERWUJ TERMIN TUTAJ >>  lub POD MAILEM BIURO@RBDO.PL


II. Terminy szkoleń zamkniętych w siedzibie firmy

W sprawie organizacji prosimy o kontakt pod mailem: biuro@rbdo.pl lub tel.: +48 664 484 218

W przypadku zamówienia szkolenia ZAMKNIĘTEGO dla firmy, branży, stowarzyszenia – prosimy o opisanie zakresu działalności podmiotu, ilości Uczestników oraz wskazanie dogodnego terminu.


 

W CENIE SZKOLENIA VIP NARZĘDZIA WDROŻENIOWE – DOKUMENTACJA I E-LEARNING DLA PERSONELU FIRMY Z CERTYFIKACJĄ! 

WARIANT SZKOLENIA BEZ PAKIETU WDROŻENIOWEGO – ZAWIERA DOSTĘP DO PREZENTACJI, E-SZKOLENIA I POGLĄDOWYCH MATERIAŁÓW DOKUMENTACJI I PROCEDUR.

 • Komplet materiałów UE RODO z dokumentacją i procedurami i aktualizacją na 12 miesięcy dla Uczestników VIP
 • Aplikację ochrony danych DPOS dla Uczestników VIP -z procedurą UE RODO + 12 m-cy aktualizacji + consulting wdrożeniowy + rejestry czynności w aplikacji
 • E-szkolenie dla kadry i personelu z IMIENNĄ CERTYFIKACJĄ do 10 stanowisk (VIP) lub standardowo dla 5 osób na platformie e-learningowej online https://dpos.pl/szkolenia – e-learning zawiera obszerne publikacje i najnowsze materiały szkoleniowe z ochrony danych osobowych i procedur UE (RODO) w
E-learning dla personelu z Certyfikacją
E-learning dla personelu z Certyfikacją


ZOBACZ FRAGMENT – OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DO NOWYCH PROCEDUR UE RODO


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU OCHRONY DANYCH?

Od 2019 roku w Polsce i Europie pojawia się coraz więcej kar za uchybienia procedur ochrony danych.

 

W procedurach pojawi się wiele nowych elementów, np.:

 1. obligatoryjne w wielu przypadkach – powołanie Inspektora Ochrony Danych (DPO) w podmiocie.
 2. zgłaszanie incydentów związanych z ochroną danych do organu nadzorczego w ciągu 72 h,
 3. prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych
 4. procedura (DPIA), czyli ocena ryzyk związanych z ochroną danych przy podejmowaniu decyzji,
 5. wprowadzenie nowych klauzul do dokumentacji, umów, rozszerzonych o podanie czasu przetwarzania danych osobowych

Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków osoby mającej dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli – „zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”.
Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych –  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Szkolenia UE RODO – poznaj opinie uczestników

Przedstawiamy Państwu krótka relację z realizacji naszych szkoleń oraz opinię Uczestników. Zapraszamy na kolejne terminy – zapisy na stronie https://szkolenia.rbdo.pl/rejestracja/


ZAKRES AKTÓW PRAWNYCH OCHRONY DANYCH I NOWYCH WYTYCZNYCH JEST OGROMNY – RODO + 260 WYTYCZNYCH  | NOWA USTAWA O OCHRONIE DANYCH I WYTYCZNE UODO  |  PAKIET ZMIAN LEGISLACYJNYCH LICZĄCY 850 STRON!

TYLKO EKSPERCKA WIEDZA SPECJALISTY ZAPEWNI PRAWIDŁOWE WDROŻENIE PROCEDUR

RODO wpływa także na procedury względem pracowników:
 • Od 1 stycznia 2019 roku zmieniają się okresy przechowywania akt kadrowych.
 • Wprowadzono także zasady odnośnie monitoringu zakładu pracy z licznymi zastrzeżeniami – sytuacji i pomieszczeń jakich nie można monitorować.
 • Wszystkie zasady przetwarzania danych pracowników, w tym szczególnie podstawy prawne muszą być sformułowane w prawidłowych klauzulach informacyjnych.
 

PRZYKŁAD ZMIANY UE RODO  W KODEKSIE PRACY

Zmiany reguluje ustawa „przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” –  przykładowo jedna z nowelizacji obejmuje kodeks pracy – a tutaj m.in.  chociażby zakaz monitorowania personelu w pewnych aspektach:

W projekcie nowelizacji kodeksu pracy przygotowywanej w związku z reformą ochrony danych osobowych znalazł się przepis (art. 22[4]) który wprost będzie regulował kwestie monitoringu (przy pomocy kamer) prowadzonego przez pracodawcę.

W myśl nowej regulacji, jednoznacznie wskazano np. że:

1. Monitoring może być prowadzony wyłącznie „(…)dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”
2. Celem monitoringu nie może być „kontrola wykonywania pracy przez pracownika”.
3. Monitoring nie może obejmować pomieszczeń, które „nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni.”

Dodatkowo poza kodeksem pracy zmieni się ponad 160 ustaw dotykających sfery przetwarzania danych.

Warto poznać nowe przepisy i przygotować firmę na zmiany – zapraszamy na najnowsze szkolenie.


Z naszych doświadczeń rekomendujemy, aby choć 1 osoba w firmie, posiadała kompetencje do nadzorowania systemu ochrony danych i była przygotowana na ewentualne objęcie stanowiska DPO – Inspektora Ochrony Danych

*(UWAGA! Zgodnie z RODO stanowisko DPO – Inspektora Ochrony Danych nie może być łączone z innymi funkcjami, które wpływają na kształtowanie wykorzystywania danych osobowych, np. menedżer HR, kierownik IT).


HOTEL**** dla Uczestników spoza Warszawy

GOLDE TULIP –  http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
WALD – http://www.wald.pl/
IBIS WARSZAWA CENTRUM / HOSTEL WARSZAWA CENTRUMal. Solidarności 165 00-876 WARSZAWA – POLSKA
Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw
Plac Artura Zawiszy 1, 02-025 WarsawHotel Première Classe Varsovie / Warszawa
Towarowa 2, 00-811 Warszawa

lista
(…)
lista

Program szkolenia

WPROWADZENIE

Omówienie procedur ochrony danych osobowych do adaptacji nowych regulacji rozporządzenia UE RODO

 1. RODO jako akt prawny – umiejscowienie w hierarchii źródeł prawa oraz podstawowe informacje o konsekwencjach przyjętej formy RODO dla krajowego porządku prawnego.
 • Terytorialny zakres zastosowania
 • RODO a dyrektywy,
 • RODO a ustawy i konstytucja,
 • RODO a orzeczenia ETS, ETPCz oraz sądów krajowych
 1. Podsumowanie aktualnych informacji o obecnym stanie prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem krajowego porządku prawnego do przyjęcia RODO
 • Stan prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych formułowanych przez podmioty zainteresowane
 • Nowy organ nadzorczy (relacje z nowym organem nadzorczym)
 • Omówienie najdonioślejszych zmian proponowanych w nowej ustawie
 • Zmiany w innych aktach prawnych
 • Stan prac w innych państwach UE
 1. Definicje zawarte w RODO – wyjaśnienie i omówienie kluczowych pojęć.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w RODO
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • niezbędność dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • konieczność do realizacji umowy
 • niezbędność do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • niezbędność dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
 1. Dane wrażliwe w RODO – podstawy prawne i zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych
 • inne istotne informacje o przetwarzaniu danych wrażliwych w RODO, ich definicja
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO
 • czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych określona w RODO posiada inne cechy niż zgoda określona w ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku?
 • zaprezentowanie checklisty uwzględniającej warunki prawidłowości zgody w rozumieniu RODO
 • omówienie praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zgody od 25 maja 2018 roku
 • wspólne rozwiązanie kazusów obrazujących przykładowe klauzule (klauzule zgodne z RODO oraz te, które będą wymagały modyfikacji
 1. Dokumentacja wewnętrzna, a RODO.
 • Co z Polityką bezpieczeństwa stosowaną do tej pory, po 25 maja 2018 roku.
 • konieczne elementy dodatkowe, które obecnie nie są wymagane, a będą musiały być wdrożone od 25 maja 2018 roku
 • rejestry czynności przetwarzania
 • rejestry kategorii czynności przetwarzania
 • rejestry naruszeń ochrony danych
 • inne elementy wprost niewymienione, których prowadzenie należy wskazań jako standardowe (wynikające z kontekstu oraz zasad ogólnych wskazanych w RODO)
 1. Nowe obowiązki po stronie administratorów danych osobowych (a jednocześnie uprawnienia osób, których dane są przetwarzane).
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do uzyskania kopii danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Obowiązek informacyjny od 25 maja 2018 roku (przykłady klauzul, zagadnienie informowania „wstecznego”)
 •     Zagadnienia związane z uregulowaniem profilowania
 1. Inspektor Ochrony Danych
 • możliwość i obowiązek powołania Inspektora
 • wymagane kwalifikacje
 • konsekwencje powołania (możliwość odwołania)
 • mechanizmy zapewniające niezależność Inspektorowi (w Polsce i w innych krajach UE)
 • konflikt interesów
 • zadania Inspektora
 1. Obowiązek wykonywania analizy ryzyka
 • źródła i podstawy prawne
 • minimalne warunki wynikające z RODO
 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom po 25 maja 2018 roku
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przykłady sytuacji, w których należy zawrzeć umowę powierzenia
 • Forma umowy powierzenia
 • Praktyczne przykłady sformułowań zawartych w umowach powierzenia
 • Transgraniczne transfery danych osobowych
 • Praktyczne problemy związane z transgranicznym transferem danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Definicja państwa trzeciego
 • Standardowe klauzule umowne
 • Wiążące reguły korporacyjne
 1. Sankcje za naruszanie obowiązków określonych w RODO.
 • naruszenia zagrożone karą do 10 milionów euro
 • naruszenia zagrożone karą do 20 milionów euro
 • procedura nakładania kar i planowane mechanizmy odwoławcze
 • kryteria miarkujące oraz ich znaczenie dla wymiaru kary
 • kary pieniężne a sankcje karne
 • Prawo do przenoszenia danychInne obowiązki
 • Nowe definicje wprowadzone przez RODO
 • Wspólne rozwiązanieinne środki, które będzie mógł stosować organ nadzorczy w stosunku do administratorów danych i podmiotów przetwarzających

  E-SZKOLENIE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA + PERSONELU DO 10 OSÓB –  DOSTĘPNE NA PLATFORMIE  ONLINE

  Zestawienie VIDEO – WEBINAR – Procedury UE + Praktyczne warsztaty

  Część I – Wstęp do ochrony danych osobowych

  • Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w 2018 roku
  • Dotychczasowy stan prawny a Rozporządzenie UE 2016/679 (RODO)
  • Słowniczek pojęć prawnych ochrony danych osobowych i RODO

  Część II – Ogólne omówienie zasad zawartych w RODO

  • Sposób obowiązywania RODO
  • Zasady przetwarzania danych
  • Co zmienić może prawo krajowe

  Część III – Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wg RODO

  • Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych zwykłych
  • Omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych wrażliwych
  • Podstawy prawne w relacji pracodawca-pracownik

  Część IV – Obowiązek informacyjny

  Część V – Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

  Część VI –rejestr czynności przetwarzania

  Część VII – Inspektor Ochrony Danych oraz rejestr czynności przetwarzania

  Część VII – Szacowanie ryzyka Wstępne szacowanie ryzyka i wybór zabezpieczeń

  Część IX – Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  Część X – Naruszenia ochrony danych osobowych

  Część XI – Podsumowanie zmian ochrony danych i wskazanie kroków wdrożenia procedur zgodnych Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO)

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Karol Cieniak – Dyrektor Działu Prawnego RBDO


Dyrektor Działu Prawnego RBDO – rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji w polskich i międzynarodowych organizacjach.

M: +48 666 335 207
faq@rbdo.pl

 • Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w specjalności Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe oraz Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).
 • Specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Doświadczenie zdobywał współpracując z kancelarią Dewey & LeBoeuf Grzesiak Sp.k.
 • Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Autor publikacji i opracowań dotyczących ochrony danych osobowych.Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego specjalizacji Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe
 • Twórca autorskich materiałów wdrożeniowych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz e-szkoleń w tym obszarze tematycznym.
 • Autor publikacji: 
  −    Wybrane zagadnienia związane z obowiązkiem prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, Monitor Prawniczy, Nr 3/2018
  −    Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych, Monitor Prawniczy, Nr 16/2018
  −    Powierzanie przetwarzania danych osobowych, Monitor Prawniczy 2019 (w trakcie publikacji)
  −    Zmiany w prawie UE w zakresie ochrony danych osobowych – omówienie kluczowych pojęć, RBDO 2016
  −    Ogromna rozpiętość potencjalnych kar finansowych, Rzeczpospolita,  21.05.2018

Joanna Dobkowska – adwokat, ekspert prawa ochrony danych, doradztwo ABI

JD1Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ekspertka w zakresie wdrożeń ochrony danych osobowych z wieloletnią praktyką.

j.dobkowska@rbdo.pl

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Mediator
 • Audytor i wdrożeniowiec w zakresie systemów ochrony danych w polskich i międzynarodowych firmach i instytucjach.
 • Specjalistka w zakresie doradztwa ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Realizuje doradztwo w zakresie specjalizacji prawa konsumenckiego, tworzenia regulaminów e-commerce.
 • Posiada rozległe doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i przekształcaniem spółek z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.
 • Trenerka w zakresie skomplikowanych materii prawa, która w jasny i czytelny sposób prezentuje nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Łukasz Cieniak – Dyrektor Generalny RBDO

lcDyrektor Generalny RBDO – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, przedsiębiorca z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz projektami szkoleniowymi.

M: +48 664 484 218
biuro@rbdo.pl

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego INP.
 • Twórca wydawnictw prawnych i Prezes Zarządu kancelarii RBDO oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozpowszechniania Wiedzy o Ochronie Danych Osobowych
 • Współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Polsce, zapewniając optymalne kompetencje dla najbardziej zaawansowanych projektów prawnych.
 • Jako Dyrektor Generalny RBDO posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych w polskim i międzynarodowym środowisku.
 • Pasjonat szkoleń i dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania elementami prawnymi w organizacji – złożone zagadnienia prawne przedstawia w praktyczny sposób, przybliżając je czytelnie audytorium niekoniecznie z prawniczym wykształceniem.

Paweł Helta – Radca Prawny

 • Radca prawny. Wspólnik Kancelarii Prawniczej BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A. Spółka Komandytowa.
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem.
 • Ukończył aplikację radcowską zakończoną egzaminem radcowskim a następnie uzyskał wpis na liście przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie handlowym.
 • Koordynował i uczestniczył w procesach wdrażania procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach o złożonych strukturach.
 • Świadczy lub świadczył pomoc prawną m.in. na rzecz:  Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Leroy Merlin Inwestycje Sp. z o.o., Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., Gminy Miasta Józefowa, Cresa Polska Sp. z o.o., TTcomm S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. Występuje w charakterze pełnomocnika zarówno przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi jak i sądami polubownymi.

Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane