Ta strona korzysta z ciasteczek - więcej
Masz pytania? Infolinia RODO: 22 487 86 70 | +48 724 570 436
lub napisz: biuro@rbdo.pl


Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ SZKOLEŃ UE RODO RBDO.PL

Postanowienia poniższe stanowią zasady, określające zamówienia w sklepie RBDO.PL oraz informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usługi jest niezbędna w celu realizacji zamówień.
W sprawach zamówień i informacji o ofercie sklepu RBDO.PL zapraszamy do kontaktu mailowego na adres: biuro@rbdo.pl lub pod numer Infolinii: +48 (22) 487 86 70

§ 1 Zagadnienia wstępne

Niniejszy Regulamin reguluje kwestię zakupuUczestnictwa w szkoleniu UE RODO. Produkt kierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz osób prawnych, choćby nie prowadziły one działalności gospodarczej. Produkt jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez te podmioty działalnością.

§ 2 Przedmiot zakupu

1. Przedmiotem zakupu jest Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym z zakresu procedur UE RODO, organizwoanego zgodnie z harmonogramem i kalendarzem przedstawionym  na stronach: https://szkolenia.rbdo.pl/program/

2. W cenie Uczestnicy szkolenia otrzymują Dokumentacje przetwarzania danych osobowych dla firm, szkół i organizacji” – zgodną z datą wydania materiałów na płycie CD przez firmę Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436.

3. W cenie szkolenia, Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do e-szkolenia z Certyfikacją dla 10 osób w podmiocie na platformie  http://odo.businesslearning.pl/auth.php

4. W cenie Szkolenia VIP – zawarty jest poszkoleniowy Consulting prawny do 24 maja 2018 r., który obejmuje możliwość dopytania prowadzącego eksperta w formie korespondencji e-mail pod adresem: faq@rbdo.p. – o interpretacje prawne zaprezentowanych na szkoleniu przepisów, procedur i wytycznych grupy roboczej art. 29 – przy czym consultng nie obejmuje indywidualnych  analiz prawnych i procedur podmiotu i jest ograniczony do 3 konsultacji /wątków miesięcznie.

§ 3 Organizacja szkolenia i materiały szkoleniowe

1. Szkolenie stacjonarne organizowane jest w godzinach 9-16, z uwzględnieniem przerw kawowaych oraz lunchu zgodnie z programem prowadzącego

2. Materiały szkoleniowe w formie prezentacji ze szkoleń mogą zostać wysłane do Uczestników na wskazany adres e-mail.

3. Pakie dokumentacji UE RODO zawiera pozycje zgodne z datą wydania płyt CD RBDO – przy czym nie obejmują akjtualizajci elementów dokumentacji dostępnych w innych produktach RBDO na stronie www.rbdo.com.pl/sklep:

Aktualna CD zwiera elementy: Polityka Bezpievzeństwa 2017 w raz z załacznikami, Wzór inwentaryzacji zasobów informacyjnych (podst. prawna RODO – Część I, § 1-4) Wzór ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 4)    Wzór rejestru czynności przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 5) Wzór rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 5)   Wzór wykazu obszaru przetwarzania (podst. prawna RODO – Część I, § 6)  Wzór wykazu przetwarzanych zbiorów danych osobowych (podst. prawna RODO – Część I, § 6) Wzór inwentaryzacji zasobów informatycznych (podst. prawna RODO – Część II, ;Wzór dokumentu zawierającego aktualnie stosowane klauzule informacyjne wraz z opisem sposobu ich prezentowania osobom, których dane są przetwarzane; Wzór dokumentu zawierającego wyciąg z podstawowych zasad zabezpieczenia danych i zgłaszania naruszeń (aktualizacja dpos.pl/app) ;Wzór oświadczenia dla osób upoważnionych; Wzór upoważnienia do przetwarzania  ;Wzór umowy powierzenia przetwarzania do projektów umów wg UE RODO;

4. Dostęp do pakietu e-szkoleniowego ochrony danych pod adresem  www.odo.businesslearning.pl dla podmiotu – z limitami e-szkoleń dla 10 osób  – pod adresem odo.businesslearning.pl – z prawem korzystania do 12 m-cy od zakupu.

§ 4 Zawarcie umowy i płatności

1. Zawarcie umowy zakupu produktu Dokumentacji Przetwarzania Danych Osobowych następuje poprzez złożenie zamówienia (w sklepie internetowym pod adresem www.szkolenia.rbdo.pl, telefonicznie, lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: biuro@rbdo.pl )
2. Ceny promocyjne produktów podane są każdorazowo na stronie szkolenia.rbdo.pl (cena netto + 23% VAT). Promocje obowiązują w dniach określonych na stronie sklepu do godz. 24:00 – decyduje data złożenia zamówienia.
4.Dokonanie płatności odbywa się zgodnie z wybrana opcją przelewu.
5. W przypadku opcji płatność przez Cashbill (http://www.cashbill.pl/hosted.html) opłata pobierana jest za produkt lub usługe RBDO dostępną w sklepie. W przypadku reklamacji płatności Cashbill adres do reklamacji znajduje się pod linkiem: http://www.cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html
§ 5 Dane osobowe i dane podmiotu gospodarczego
1. Jakiekolwiek informacje podane przy składaniu zamówienia stanowiące dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dokonania wysyłki produktu przez firmę Legis Profile Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kopalnianej 22a/7, o numerze NIP: 522-302-50-86, KRS:0000549436 lub jej Partnerów biznesowych. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
2. Dane podmiotu gospodarczego, nabywcy w sklepach RBDO mogą być wykorzystane w celu realizacji usługi, wsparcia prawnego, technicznego, w celach marketingowych oraz w celu prezentacji portfolio, z zachowaniem należytej staranności i zasad stosowania znaków towarowych. Każda osoba może złożyć sprzeciw co do wykorzystania jej danych w celu marketingowym.

§ 6 Kary umowne za wykorzystanie produktu niezgodnie z jego celem

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego kupującego podmiotu na zasadach udzielonej licencji dla 1 podmiotu. Jakiekolwiek udostępnianie, powielanie lub rozpowszechnianie bez zgody sprzedającego oznacza złamanie niniejszego Regulaminu i jest zagrożone karą umowną w wysokości 5000 zł za każde naruszenie, co nie wyklucza odpowiedzialności kupującego za spowodowanie szkody w trybie art. 471 kodeksu cywilnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiot prowadzący sprzedaż nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami Kupującego wynikającymi z nieznajomości powszechnie obowiązujących przepisów, nieprawidłowym zastosowaniem się do zawartych w produkcie zaleceń oraz nie zapoznaniem się z postanowieniami zawartymi w produkcie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy sprzedaży. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na adres: biuro@rbdo.pl

§ 8 Wejście w życie

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 


Więcej informacji

Kontakt

Pon.-pt.: 9:00 - 17:00

Dział Sprzedaży: zapytanie@rbdo.pl

Dział Prawny: faq@rbdo

Telefon: 22 487 86 70 lub +48 724 570 436

Szkolenia Certyfikowane